“Âyetlerimizi inkâr edenleri yakında muhakkak ateşe atacağız. Derileri piştikçe, azabı tatmaları için derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Şüphe yok ki Allah, mutlak galiptir, Hakîmdir.” (en-Nisa, 4/56).

Devamını oku...

 
             Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

“Size ne oluyor ki Allah’ın azametinden hiç korkmuyorsunuz? Hâlbuki O, sizi aşama aşama yaratmıştır.” (Nuh, 72/13-14).

Devamını oku...

 
 Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:    “O halde insan neden yaratılmış olduğuna bir bakıversin. O (ana rahmine atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. O, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar. Şüphe yok ki O, onu döndürmeye elbette güç yetirendir. O günde gizlilikler açığa çıkartılır. (O günde) onun ne bir gücü olur; ne de bir yardımcısı”. (et-Tarık Süresi, 86/5-10)

Devamını oku...

 
 Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:       “Ölüm hariç, çörek otunun şifa olmadığı hiçbir hastalık yoktur.”

Devamını oku...

 
 Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

“Toprak her insanı çürütür. Ancak kuyruk sokumu kemiği çürümez. İnsan ondan yaratılmıştır ve yeniden yaratılması da ondan olacaktır.”

Devamını oku...

 
 Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

“Bir yerde veba hastalığı olduğunu duyarsanız oraya girmeyiniz. Sizin bulunduğunuz bir yerde veba hastalığı ortaya çıkarsa oradan çıkmayınız.”

Devamını oku...

 
         Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır:   “Müslümanlar acı duymaları, birbirlerine şefkat ve sevgi göstermeleri bakımından tek bir vücut gibidirler. Bedenin bir uzvu hastalanırsa diğer kısımları uykusuzluk ve ateş ile acı duyar.”

Devamını oku...

 
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:  “Bir toplumda fuhuş ortaya çıkar ve açıktan işlenmeye başlarsa mutlaka orada daha önce atalarında görülmemiş taun ve hastalıklar yayılır.”

Devamını oku...