Allah (c.c) şöyle buyurdu: “Gökte burçlar vareden, orada ışık saçan güneş ve aydınlatan bir ay yaratan Allah, yücelerin yücesidir.” (Furkan 25/ 61)
    Allah (c.c) şöyle buyurdu: “Gökte burçlar vareden, orada ışık saçan güneş ve aydınlatan bir ay yaratan Allah, yücelerin yücesidir.” (Furkan 25/ 61)

BİLİMSEL GERÇEK

Güneş enerjisi (evrensel nükleer reaktör): Güneş enerjisi hidrojenin yanması sonucu ortaya çıkar. Hidrojen onun temel oluşturucusudur. Hidrojeni iç kısmında helyuma dönüştürür. Burada yoğunluk, yüksek basınç ve 15 milyon dereceye ulaşan sıcaklık vardır. Bu dönüşüm nükleer bir reaksiyonun meydana gelmesine ve dört Hidrojen atomunun birleşerek bir helyum atomunun oluşumuna sebep olur. Reaksiyona giren maddelerin reaksiyon sonucu oluşan maddelerle kütle farkı elektro manyetik enerji suretinde ışıma yapar. Güneşin yüzeyinden kısa dalgalı ışınlar yayılır. Bunlarla birlikte görülebilen ışınlar, kızıl ötesi ve mor ötesi ışınlar da yayılır. Bu, güneşin enerjisini, yüksek basınç, yoğunluk ve sıcaklık şartları ortamında doğal bir nükleer reaksiyon vasıtasıyla iç kısmından aldığı anlamına gelmektedir. Adeta yer küreye ışık, ısı ve enerji sağlamak için tahsis edilmiş dev bir atom reaktörüdür. Güneşin bir yıldız olduğu ve kendinden enerji yayan parlak bir gök cismi olduğu kabul edilmektedir. Halbuki Ay bir gezegendir ve ışığı sabit bir gök cismidir. Yıldızlardan ve güneşlerden kendisine ulaşan ışınları yansıtır. Bu durum gezegenlerin diğer doğal uyduları için de geçerlidir.

KONUNUN MÛCİZEVÎ YÖNÜ:

Kur’ân-ı Kerîm metinleri bin dört yüz yılı aşkın bir süre öncesinden yıldız ve gezegeni, Güneş ve Ay örneğini göstererek birbirinden ayırmıştır. Modern uzay bilimcilerinin teleskopların icad edilişinden ve geçen bir kaç yüzyıl içerisinde yıldızlar ve gezegenler üzerinde yapılan fotmetrik (ışık ölçümü) ve spektrogram araştırmalardan sonra ulaştığı netice budur. Buna göre yıldız parlak, kendinden enerji yayan bir gök cisminden başka bir şey değildir. Gezegen ise ışığı sabit, yıldızlardan ve Güneş kendisine ulaşan ışınları yansıtan bir gök cismidir. Bu gezegenlerin doğal uyduları için de geçerlidir. Öyleyse Güneş uzayda büyük bir hızla yüzen; şekilleri değişik, niceliklerinde ve niteliklerinde değişken ışığa, enerjiye ve ısıya sahip olan dev bir atom reaktörü sayılır. O ışığı sabit, ışık yayan bir yuvarlak değildir. Tersine alev alev yanan bir kandildir. “Alev alev yanan bir kandil yarattık.” (Nebe 78/ 13.) Ay ise güneşin ışığını yansıtan bir uydudur. Yerküreyi gecesinde ışıklandırır. Şu iki ayette Kur’ân-ı Kerîm’in önceden belirttiği de budur. Kim Hz. Muhammed’e (a.s) bu gerçekleri bildirmiştir? Bildiren Allah (c.c)’tır.